Phân loại Khuôn ép phun

Đầu trục vít chống chảy ngược (Non-return Flow Screw Head)

 Sử dụng rộng rãi loại vòng và loại bi chống chảy ngược

Đầu trục vít thẳng (Straight Screw Head)

 Được sử dụng để ép phun nhựa (ví dụ: PVC) để tránh hiện tượng tắc nhựa nóng chảy

 Sau khi ép phun, khe hở với đầu xi lanh phải rất nhỏ để giảm tối đa nhựa dư bên trong vòi phun. “Cụm van cầu,Quả cầu,Trục vít,Cụm van vòng, Vòng,Trục vít,Chân van cầu, Ống xifong, Chân van vòng”

Tấm ép (Platen)

https://vilapec.com/chi-tiet-ve-cac-phu-kien-may-dot-dap.html Hỗ trợ cho tấm ép của phía cố định và phía đẩy của Khuôn ép nhựa, giúp phân bố đều lực kẹp trên tấm ép của Khuôn ép nhựa

Thanh nối (Tie-bar)

Hỗ trợ cho tấm ép phía đẩy của máy ép phun và dẫn hướng chuyển động.

Là một trụ đỡ lực kẹp và được cấu tạo bởi 4 trụ nằm ở trên/ dưới/trái/phải.

“Thanh nối Tấm cố định,Tấm bộ điều hợp lõi Khuôn ép nhựa, Tấm bộ điều hợp lòng Khuôn ép nhựa

Tấm di động”

Kẹp Khuôn ép(clamping)

Đóng Khuôn ép bằng một lực mạnh để ngăn Khuôn ép phun không bị mở ra trong khi ép phun

Máy ép phun nhựa – Hệ thống điện và hệ thống thủy lực

Hệ thống dầu thủy lực (Oil Hydraulic Power System)

thiết kế khuôn đúc ép chuyển Cung cấp dầu thủy lực cho xi lanh thủy lực giúp chuyển động bộ ép phun hoặc bộ kẹp Sử dụng nguồn động lực như động cơ, bơm, bao gồm các loại van, bồn chứa thủy lực và đường ống thủy lực kiểm soát hướng và lưu lượng của áp suất thủy lực.

Bơm thủy lực

Áp suất ảnh hưởng nhựa nóng chảy trong toàn bộ trục vít được điều chỉnh bởi bơm thủy lực trong thiết bị thủy lực.

Thủy lực và áp suất nhựa

P1A1 = P2A2 A1 = 10 P1 = 1000bar A2 = 1 P2 = 10000bar