Cấu trúc Khuôn mẫu

Kiến thức về ép nhựa – Cấu trúc Khuôn mẫu nhựa – phân loại Khuôn

Cấu trúc Khuôn ép phun nhựa

Có hai loại cấu trúc Khuôn ép phun nhựa chính cho Khuôn.

・ Khuôn 2 tấm

・ Khuôn mẫu 3 tấm

Mỗi loại có đặc điểm riêng.

Khuôn nhựa 2 tấm là Khuôn nhựa được chia thành hai phần: quy trình sản xuất bằng khuôn nhựa một “phần Khuôn cố định được cố định vào máy ép phun” và “phần Khuôn mẫu di động hoạt động khi Khuôn mẫu nhựa được đóng mở”.

Khuôn 3 tấm có một “tấm thoát y” ở giữa ngoài phần cố định và phần di động, Khuôn mẫu sẽ được chia làm ba khi Khuôn ép nhựa mở và đóng.

Hoạt động Khuôn ép nhựa 2 tấm cấu trúc Khuôn mẫu nhựa

Khuôn ép phun nhựa 2 tấm là kết cấu Khuôn ép nhựa tiêu chuẩn nhất. Sau khi nhựa được đổ đầy, sản phẩm đúc đã được làm nguội và đông đặc trong Khuôn ép phun nhựa được lấy ra khi mở Khuôn ép nhựa thành phẩm ở gần vị trí tâm Khuôn.

Đóng Khuôn ép phun nhựa, Kẹp Khuôn nhựa

Khi đóng Khuôn trước tiên ta đóng với áp lực nhỏ, và sau đó chỉ dùng với áp lực lớn hơn trước khi hoàn thành để đóng Khuôn ép phun nhựa chắc chắn.

More details

●Nếu Khuôn mẫu nhựa được đóng quá nhanh, nó có thể bị biến dạng; vì vậy quá trình kẹp Khuôn ép phun nhựa có 2 bước.

kẹp Khuôn nhựa 2 bước cũng hạn chế các nguyên nhân, đôi khi có thể làm hỏng Khuôn mẫu nếu kẹp Khuôn nhựa ở áp lực cao.

Đặt họng phun, Phun

●Khi Khuôn được kẹp xong, trục vít sẽ di chuyển sao cho đậu rót “sprue bush” của Khuôn ép phun nhựa tiếp xúc với họng phun.

●Sau đó nhựa nóng chảy sẽ được phun vào Khuôn ép phun nhựa (vật liệu đúc trong trục vít đã sẵn sàng được hóa lỏng, trở thành nhựa nóng chảy).

More details

Áp suất dùng để phun nhựa nóng chảy vào Khuôn nhựa được gọi là áp suất ban đầu.

Duy trì áp lực, Làm nguội, Làm nóng chảy nhựa

Ngay cả sau khi nhựa nóng chảy được phun vào Khuôn mẫu nhựa, thiết kế khuôn tại hà nội việc giữ áp lực vẫn được duy trì đến khi nhựa nóng chảy nguội trong Khuôn ép nhựa.

Trong khi nhựa nóng chảy đang được làm nguội Đông đặc “solidified” trong Khuôn nhựa, vật liệu nóng chảy cho lần đúc tiếp theo sẽ được làm chảy dẻo plasticated.

Việc làm chảy dẻo này được thực hiện nhờ nhiệt sinh ra trong khi trộn nhựa nhờ vít tải và bộ phận gia nhiệt được gắn xung quanh xy lanh.

More details

Áp lưc duy trì còn được gọi là áp lực thứ 2. Nó được sử dụng để bổ xung thêm nhựa nóng chảy bằng cách tiếp tục ép nhựa nóng chảy vào lòng Khuôn mẫu nhựa khhi đã điền đầy trong Khuôn ép phun nhựa Tỉ lệ co ngót “shrinkage” là được sinh ra trong quá trình cứng nguội, Nhờ vậy có thể giảm vết lõm “sink mark” Của sản phẩm đúc.

Lùi họng phun, Mở Khuôn nhựa, Tháo chi tiết

Khi Hóa dẻo “plastication” của Vật liệu Khuôn mẫu “molding material” cho chi tiết tiếp theo và làm nguội chi tiết vừa đúc, xi lanh được tách khỏi Khuôn ép nhựa và Khuôn được mở ra.

Khi Khuôn nhựa được mở ra hoàn toàn, Chi tiết sẽ được đẩy ra nhờ chốt đẩy.

Sau đó, kết thúc toàn bộ chu trình ép phun.