Cách sử dụng dao tiện cắt đứt và tiện rãnh CNC

Chu trình tiện ren CNC và tiện rãnh CNC

Kỹ thuật tiện rãnh CNC cơ bản cho người mới bắt đầu

Rãnh thường được tiện ở mặt ngoài chi tiết  . mua máy tiện cũ Rãnh dùng để thoát dao khi tiện ren, lắp vòng chặn, … các lưu ý về dao tiện rãnh Trong bài viết này, CAD/CAM VIỆT NAM (CAD/CAM VIỆT NAM) giới thiệu đến các bạn kỹ thuật tiện rãnh CNC và cắt đứt.

Để tiện rãnh, cắt đứt phôi thường được định vị và kẹp chặt tương tự như tiện trụ ngoài. Mạch cắt nên bố trí gần sát vấu kẹp .

Dao tiện cắt đứt và tiện rãnh

Công dụng dao tiện cắt đứt và tiện rãnh CNC:

Thông số dao tiện cắt đứt và tiện rãnh:

Hình ảnh và thông số của dao tiện cắt đứt và tiện rãnh CNC như hình ảnh bên dưới.

W là kích thước rãnh tiện được.

armax là chiều sâu lớn nhất cán dao tiện được.

Để chọn model sản phẩm, bạn chọn theo cột đầu tiên “Type”: Kết hợp 4 kí tự đầu (QEAD; QEBD; QEED; QEFD; QEGD;…) với các kí tự phía sau thể hiện kích thước cán dao tiện:

– QEAD 1212R/L07 ~ QEAD 12020R/L12: Kích thước chuôi cán dao tiện cắt đứt từ 12×12 ~ 20×20; chiều dài dao tiện cắt đứt 125; chiều rộng rãnh tiện được là W = 1.5mm; chiều sâu lớn nhất tiện được armax từ 7 ~ 12mm; sử dụng chíp tiện cắt đứt ZPAD015…; ZTAD015…

– QEBD 1212R/L07 ~ QEBD 2525R/L14: Kích thước chuôi cán dao tiện cắt đứt từ 12×12 ~ 25×25; chiều dài dao tiện cắt đứt 125, 150mm; chiều rộng rãnh tiện được là W = 2.0mm; chiều sâu lớn nhất tiện được là armax từ 7 ~ 14mm; sử dụng chíp tiện cắt đứt ZPBD02…; ZTBD02…

– QEED 1616R/L10 ~ QEED 2525R/L17: Kích thước chuôi cán dao tiện cắt đứt từ 16×16 ~ 25×25; chiều dài dao tiện cắt đứt 125, 150mm; chiều rộng rãnh tiện được là W = 2.5mm; chiều sâu lớn nhất tiện được là armax từ 10 ~ 17mm; sử dụng chíp tiện cắt đứt ZPED025…; ZTED025…

– QEFD 1616R/L10 ~ QEFD 2525R/L17: Kích thước chuôi cán dao tiện cắt đứt từ 16×16 ~ 25×25; chiều dài dao tiện cắt đứt 125, 150mm; chiều rộng rãnh tiện được là W = 3.0mm; chiều sâu lớn nhất tiện được là armax từ 10 ~ 17mm; sử dụng chíp tiện cắt đứt ZPFD03…; ZTFD03…

– QEGD 2020R/L13 ~ QEGD 3232R/L22: Kích thước chuôi cán dao tiện cắt đứt từ 20×20 ~ 32×32; chiều dài dao tiện cắt đứt 140, 170mm; chiều rộng rãnh tiện được là W = 4.0mm; chiều sâu lớn nhất tiện được là armax từ 13 ~ 22mm; sử dụng chíp tiện cắt đứt ZPGD04…; ZTGD04…

– QEHD 2525R/L13 ~ QEHS 3232N30: Kích thước chuôi cán dao tiện cắt đứt từ 25×25 ~ 32×32; máy tiện cnc 4 trục chiều dài dao tiện cắt đứt 140, 170mm; chiều rộng rãnh tiện được là W = 5.0mm; chiều sâu lớn nhất tiện được là armax từ 13 ~ 30mm; sử dụng chíp tiện cắt đứt ZPHD05…; ZTHD05…; ZPHS05…; ZTHS05…

– QEKD 2525R/L13 ~ QEKS 3232N30: Kích thước chuôi cán dao tiện cắt đứt từ 25×25 ~ 32×32; chiều dài dao tiện cắt đứt 140, 170mm; chiều rộng rãnh tiện được là W = 6.0mm; chiều sâu lớn nhất tiện được là armax từ 13 ~ 30mm; sử dụng chíp tiện cắt đứt ZPKD06…; ZTKD06…; ZPKS06…; ZTKS06…

– QELD 2525R/L16 ~ QELD 3232R/L28: Kích thước chuôi cán dao tiện cắt đứt từ 25×25 ~ 32×32; chiều dài dao tiện cắt đứt 140, 170mm; chiều rộng rãnh tiện được là W = 8.0mm; chiều sâu lớn nhất tiện được là armax từ 16 ~ 28mm; sử dụng chíp tiện cắt đứt ZTLD0808-MM.

Các kích thước còn lại được thể hiện trên bảng và theo hình vẽ.

Bạn có thể đặt mua các phụ kiện cho cán dao tiện như: vít kẹp – Screw (GB70-85-M5x16; GB70-85-M6x20; GB70-85-M5x20; GB70-85-M8x30); chìa vặn – Wrench (WH40L; WH50L);… như các model như bảng trên.

>>> Các lỗi máy tiện NC thường gặp