Các loại khuôn đúc nhựa (khuôn ép nhựa)

Hiện nay đồ nhựa đang được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày. Đi cùng với đó những sản phẩm ngành nhựa cũng ngày càng phát triển. Để có thể thuận tiện tạo ra những sản phẩm hàng loạt người ta thường sử dụng những dòng khuôn mẫu chính xác, khuôn ép nhựa. Trong bài viết này, Vilapec sẽ cùng bạn tìm hiểu về các loại khuôn nhựa nhé

>>> quy trình gia công khuôn ép phun nhựa

khuôn đúc nhựa
khuôn đúc nhựa

Các loại khuôn đúc nhựa (khuôn ép nhựa)

Có rất nhiều dạng khuôn đúc nhựa (khuôn ép nhựa, khuôn đúc ép nhựa) tùy thuộc vào kết cấu sản phẩm nhựa để quyết định lựa chọn dạng khuôn đúc nhựa (khuôn ép nhựa, khuôn đúc ép nhựa) nào để đảm bảo chất lượng, năng suất, tuổi thọ của sản phẩm nhựa

a. Theo số tấm của lòng khuôn đúc nhựa:

+ Khuôn đúc nhựa 2 tấm

+ Khuôn đúc nhựa 3 tấm

b.Theo phương pháp mở khuôn:

+ Khuôn đúc nhựa mở thẳng:

+ Khuôn đúc nhựa mở ngang ( ngoài mở thẳng còn có thêm mở ngang gọi là silde).

c.Theo phương pháp lấy sản phẩm:

+ Khuôn đúc nhựa lấy sản phẩm bằng đẩy chốt.

+ Khuôn đúc nhựa lấy sản phẩm bằng đẩy tấm hay khuôn đẩy vành.

+ Khuôn đúc nhựa lấy sản phẩm bằng đẩy bằng chốt chéo hay còn gọi là lifter

+ Khuôn đúc nhựa lấy sản phẩm bằng đẩy ống.

+ Khuôn đúc nhựa lấy sản phẩm bằng bằng mô tơ thủy lực ( mô tơ quay) dùng cho sản phẩm có ren trong.

+ Khuôn đúc nhựa lấy sản phẩm bằng nấm hơi ( đẩy bằng khí nén).

khuôn đúc nhựa
khuôn đúc nhựa

d. Theo phương pháp sử dụng vật liệu chế tạo:

+ Khuôn đúc nhựa liền khối: Lõi khuôn và vỏ khuôn được chế tạo cùng loại vật liệu

+ Khuôn đúc nhựa ghép lõi: lõi khuôn được chế tạo bằng thép tốt được ghép vào hốc của vỏ khuôn được chế tạo bằng thép có chất lượng kém hơn nhằm tiết kiệm chi phí và nhiều ưu điểm khác.

e. Theo đặc điểm của kênh dẫn nhựa:

+ Khuôn ép nhựa kênh dẫn lạnh hay nguội.

+ Kênh đúc nhựa dẫn nóng hay còn gọi là hot runner.

g.Theo đặc điểm của cổng phun nhựa vào lòng khuôn.

+ Khuôn đúc nhựa cổng tràn.

+ Khuôn đúc nhựa cổng ngầm

+ Khuôn đúc nhựa bơm vào chốt đẩy.

h.Theo tính chất xử lý bề mặt của thép làm khuôn đúc nhựa.

+ Khuôn đúc nhựa làm thép không nhiệt luyện

+ Khuôn đúc nhựa làm thép nhiệt luyện.

>>> Thời gian hoàn thành một chu kỳ ép nhựa